کاری که ما انجام می دهیم

کاری که ما انجام می دهیم

ما با دانشگاه‌های معتبر آمریکای شمالی همکاری کرده و دوره‌های ترکیبی آنلاین و حضوری برگزار می‌کنیم. دانشجویان ما تحصیلات خود را در کشور خود آغاز می‌کنند. پس از این که از طریق سامانه IEP واحد های مقدماتی رشته انتخابی خود را با موفقیت گذراندند، آماده هستند که وارد دانشگاه منتخب همکار IEP در آمریکای شمالی شده و تحصیلات خود را در آن جا به پایان برسانند. ما همچنین به عنوان دروازه‌ای ورودی، به نمایندگی از دانشگاه عمل می کنیم تا با همکاری نزدیک با نمایندگان خود، دانشجویان واقعی، مستعد و علاقمند را جذب کنیم. همچنین ما برای دریافت نامه پذیرش از دانشگاه شریکمان، با موسسات اعزام معتبر همکاری کرده سپس از طریق دوره های خود در سامانهIEP آن ها را برای تحصیل در دانشگاه های مورد نظرشان آماده می کنیم.