پلتفرم آموزش هاى بین المللى
گام 1

خدمات:

 • مشاوره آنلاین
 • پذیرش مستقیم و رایگان توسط دانشگاه TRU کانادا
 • معرفى مشاورین رسمى مهاجرت کانادا براى ویزا
IEP بواسطه تفاهم نامه همکارى دوره مشترك با کانادا، فرصت جدید و منحصر بفردى را ایجاد کرده تا فرایند پذیرش و اعزام به کانادا، تحت نظارت دو دانشگاه مطمئن تر و دقیق تر انجام شود. همچنین IEP این امکان را فراهم آورده تا دانشجو بتواند براى تسریع و سهولت تحصیل در کانادا، درحین انجام تمامى مراحل اعزام (آماده سازى مدارك، تکمیل فرم ها، دریافت پذیرش، اخذ ویزا و آمادگى براى عزیمت) همزمان تحصیل در دانشگاه کانادایى را در ایران بطور رسمى آغاز نماید.
دانشگاه شمال (ایران)
گام 2

برنامه ها:

 • دروس سال اول و دوم دانشگاه TRU
 • دروس پیش نیاز دانشگاه و زبان انگلیسى (ESL)
 • دوره هاى آمادگى ورود به کانادا
دانشجو چند ترم تحصیلى اول را مطابق سیستم آموزشى دانشگاه کانادایى (بصورت آنلاین) در ایران (حدود30 %شهریه دانشگاه TRU (شروع مى کند. افزون بر بورسیه شهریه 70 درصدى، در هزینه هاى بالاى زندگى در کانادا نیز صرفه جویى مى گردد. دانشجو به سبب حضور درکلاس هاى درس با سیستم آموزشى کانادا و استادان کانادایى، علاوه بر تقویت زبان انگلیسى از امکان حضور استادان و دستیاران فارسى زبان براى تسهیل آموزش بهره خواهد برد.
اطلاعـات
دانشگاه تامسون ریورز (کانادا)
گام 3

برنامه ها:

 • کارشناسى علوم کامپیوتر
 • کارشناسى ریاضیات و اقتصاد
 • پسا کارشناسى در ریاضیات و اقتصاد
  (Post Baccalaureate دوساله)
پس از اتمام چند ترم تحصیلى در ایران تمامى واحدهاى گذرانده شده مطابق تفاهم نامه با دانشگاه TRU انتقال واحدهاى درسى به کانادا انجام خواهد شد تا براى ادامه تحصیل (بصورت حضورى) به همراه دانشجویان حاضر در دوره به کانادا اعزام شود. گذراندن دوره رایگان IEP با عنوان آمادگى پیش از ورود به کانادا موج آشنایى دانشجو با مقدمات لازم زندگى در کانادا براى استقرار آسان و توسعه مهارت ها ى فرهنگى، تحصیلى، کاریابى و مهاجرتى شده تا آسودگى خاطر خانواده ها نیز فراهم گردد.
پلتفرم اشتراك تجربیات اعضاىIEP
گام 4

خدمات:

 • لیست مشاوران رسمى مهاجرت کانادا(فارسى زبان)
 • دسته بندى مشاوران بر اساس سوابق و توانمندى ها
 • اشتراك روزانه وضعیت صدور ویزاها و تجربیات
طبق آمار دولت کانادا، 96 %از دانشجویان خارجى براى اخذ ویزاى کار پس از تحصیل و سپس اقامت دایم اقدام مى کنند. وضعیت مهاجرتى دانشجویانى که عضو IEP هسنتد از آغاز تحصیل در کانادا تا اخذ اقامت دائم بطور مداوم تحت نظارت و حمایت مشاور رسمى مهاجرت کانادا RCIC بوده و علاوه بر آن از امتیاز کاهش هزینه براى درخواست ویزاى اجازه کار (PGWP (پس از پایان تحصیل و اقامت دایم (PR (بهره مند خواهند شد.
 • همه
 • دانشگاه های کانادا
 • دانشگاه های چین
#

دانشگاه کانادا

مدیریت ، حسابداری

#

دانشگاه چین

مدیریت ، بانکداری