تحصیل در خارج از کشور را مقرون به صرفه کنید!

هدف ما این است که با استفاده از ارزش افزوده سیستم آموزشی IEP حداکثر استفاده را از همه عوامل فوق ببریم.

برای شروع کلیک کنید

تطبیق فرهنگی آسان و سازگاری تحصیلی

برای شروع کلیک کنید

شروع به تحصیل با حداقل نمره زبان و امکان بهبود زبان در دوره ها برای رفع نیازهای دانشگاه

اثرات ما

0
اعزام دانشجو به 5 کشور
0
دلار صرفه جویی در هزینه دانشجویان
0
دانشگاه و مدرسه همکار
0
ترم گذرانده شده (در سه سال اخیر)
0
همکار تجاری
0 +
برنامه تحصیلی

دانشگاه ها، کالج ها و مدارس همکار

برنامه های پرطرفدار